Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

Szkoła Podstawowa im. 3 P.P. Legionów Armii Krajowej


 szkoła

Szkoła Podstawowa jest nie tylko placówką dydaktyczną, ale również ważnym centrum kulturalno- społecznym okolicy. To w jej budynku ma siedzibę Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką, które prowadzi Świetlicę Środowiskową dla dzieci z okolicznych wiosek, jak też działa przy niej Zespół Ludowy Pieśni i Tańca, który ma tu swoje próby. Mają tu także miejsce zebrania sołeckie i imprezy środowiskowe.

Działalność organizacji szkolnych

Samorząd uczniowski to jeden z organów szkoły obok dyrektora, Rady Pedagogicznej i Komitetu Rodzicielskiego. Pracuje on w oparciu o przepisy zawarte w Ustawie o systemie oświaty, Konwencji Praw Ucznia oraz Szkolny Katalog Praw Ucznia. W Szkole Podstawowej w Sorbinie rozpoczął on działalność w 1965 roku. Funkcję opiekuna pełni Izabela Zygmunt. Przedstawiciele Samorządu mają czynny wpływ na życie kulturalne szkoły, czego efektami są organizowane zabawy ?andrzejkowe? i choinkowe, obchody pierwszego dnia wiosny i Dnia Dziecka. Członkowie samorządu prowadzą także Kronikę szkolną i gazetkę.


25 Drużyna Harcerska im. A. Mickiewicza
Działalność hufców ZHP w Szkole Podstawowej sięga 1968 roku, a pierwszą prowadzącą była Krystyna Materek. Obecnie drużynę harcerską prowadzi dh Halina Fidor. Utrzymywany jest stały kontakt z Komendą Hufca w Skarżysku- Kam. Do tradycji zastępu należy:
- stałe przywiązanie do treści prawa i przyrzeczenia harcerskiego oraz wynikające z tych treści postanowienia,
- opieka nad grobami z okazji dnia Wszystkich Świętych,
- tradycje andrzejkowe i bożonarodzeniowe,
-rajdy piesze i rowerowe szlakiem miejsc pamięci narodowej oraz szlakami krajobrazów Ziemi Świętokrzyskiej,
- udział w uroczystościach państwowych oraz uroczystościach organizowanych przez byłych żołnierzy Armii Krajowej.


Liga Ochrony Przyrody działa w naszej szkole od ponad trzydziestu lat. Po reformie oświaty ze względu na wiek uczniów działa Koło Młodych Ekologów. Opiekunką koła jest obecnie Magdalena Berus. Głównym celem tej organizacji jest przygotowanie ucznia do aktywnego udziału w ochronie środowiska oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jego stan. Możemy poszczycić się udziałem w wielu pozaszkolnych konkursach za które otrzymaliśmy nagrody i wyróżnienia. Do najważniejszych należą:
- konkurs "Ratuj przyrodę bo zginiesz razem z nią",
- konkurs plastyczny zorganizowany przez zarząd LOP w Kielcach,
- konkurs "Śmieci mniej, ziemi lżej",
- ogólnopolski konkurs "Fruit- telli" i wiele innych.
Aktywnie współpracujemy z Zarządem Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach oraz z Towarzystwem Przyjaciół Przyrody pro Natura we Wrocławiu. Tradycją jest już udział w akcjach "Sprzątanie Świata", "Dni Ziemi" oraz w ogólnopolskiej akcji "Ochrona bociana białego i terenów podmokłych". Członkowie koła poznają osobliwości przyrodnicze naszej okolicy, rośliny rzadkie i chronione, systematycznie dokarmiają ptaki w okresie zimowym. Dzięki tym działaniom wnoszą swój wkład w ochronę środowiska i pogłębiają wiedzę ekologiczną i przyrodniczą.

Szkolne Koło PCK działa od momentu powstania szkoły. Opiekunką SK PCK jest Bożena Święs. Działalność koła ma na celu rozpowszechnianie idei niesienia pomocy potrzebującym. Poprzez gazetki ścienne, pogadanki, konkursy (wiedzy i plastyczne), quizy i apele zgłębia tajniki wiedzy uczącej się młodzieży na tematy:
- higiena osobista, właściwe postawy i przyzwyczajenia,
- higiena zdrowia psychicznego,
- higiena jamy ustnej,
- przepisy ruchu drogowego,
- prawo humanistyczne,
- zapobieganie nałogom,
- uświadamianie, czym jest kultura fizyczna i uprawianie sportu dla zdrowia,
- zasady konwencji genewskich,
- historia Czerwonego Krzyża i Polskiego Czerwonego Krzyża,
- pierwsza pomoc.


Szkolna Kasa Oszczędności w Szkole Podstawowej ma wieloletnią tradycję, a jej początki sięgają 1957 roku. Obecnie pieczę nad działalnością SKO sprawuje Agnieszka Boczek. Od 1966 r. prawie corocznie członkowie SKO uczestniczą w konkursie "Dziś oszczędzam w SKO, jutro w PKO" odnosząc sukcesy i otrzymując nagrody rzeczowe i dyplomy. W Szkolnej Kasie Oszczędności gromadzą swoje pieniądze wszyscy chętni uczniowie naszej szkoły. Odsetki od ogólnej kwoty przeznaczane są na potrzeby uczniów, wycieczki i upominki dla najsystematyczniej oszczędzających. Działalność SKO spełnia również bardzo ważną rolę polegającą na popularyzacji wiedzy ekonomicznej za pomocą gazetek, apeli tematycznych i konkursów.

Komitet Rodzicielski działa w naszej szkole od roku 1963, ale już od początku jej istnienia rodzice uczniów wspierali jej działalność. To z inicjatywy społecznej rozpoczęto budowę nowej szkoły, potem sali gimnastycznej i łącznika. Rodzice wiele prac wykonali w czynie społecznym oraz wspierali inwestycje finansowo. W chwili obecnej, kiedy szkoła musi być własnym menedżerem, rodzice szukają dodatkowych źródeł finansowania dla tej placówki. Ze zgromadzonych pieniędzy zakupiono dotychczas m.in. sprzęt audiofoniczny, książki do biblioteki i inne. Komitet Rodzicielski jest organizatorem i sponsorem corocznych imprez dla dzieci: choinki noworocznej, Dnia Dziecka oraz nagród na zakończenie roku szkolnego.

Historia Szkoły

Historia Szkoły Powszechnej w Sorbinie datuje się od okresu II Rzeczypospolitej. Wtedy to edukacja odgrywała znaczącą rolę w walce z analfabetyzmem odziedziczonym po latach niewoli narodowej. Szkoła mieściła się w ciasnych pomieszczeniach, wynajętych u Szczepana Odeja. Była to placówka czteroklasowa o jednym etacie nauczycielskim. Obejmowała swym zasięgiem Sorbin, Zbrojów, Nowki i Jastrzębie. Podlegała władzom gminnym. Pierwszym znanym nauczycielem tej szkoły był Józef Zdziech. W 1919 r. pracowała tu jako nauczycielka Anna Bobrowska. W latach dwudziestych XX wieku kierownikiem szkoły był proboszcz z Bliżyna ks. Stanisław Zbroja, a w następnych latach Marta Sabożyńska. Przez cały okres międzywojenny społeczność sorbińska walczyła o nowy budynek szkolny. Realizacja planów napotykała jednak duże trudności. Spory dotyczyły lokalizacji budynku i tego, czy ma on być drewniany, czy murowany. Ostatecznie mimo dobrej woli i zaangażowania mieszkańców, przed wybuchem wojny nie udało się zrealizować planu budowy nowej szkoły.
Po wojnie problem szkoły znów stał się problemem palącym. Wyż demograficzny sprawił, że pogorszyły się warunki w jakich uczyły się dzieci. Nauka odbywała się nadal w prywatnych lokalach wynajmowanych u mieszkańców. Były to domy: Stanisława Kulińskiego, Antoniego Borunia, Bronisławy Horosz i Stanisława Żaka. Lepsze dni nadeszły wraz z reformą administracyjną i utworzeniem Gromadzkiej Rady Narodowej w Sorbinie. Co prawda już 2 lutego 1948 r. zapadła decyzja o utworzeniu i budowie siedmioklasowej szkoły w Sorbinie, niemniej jednak dopiero w połowie lat 50- tych przystąpiono do konkretnych działań.
Mieszkańcy wsi zobowiązali się do 15 października 1955 r. zwieźć kamień na plac budowy. Każda rodzina miała również zasilić konto budowy składką w wysokości 100 zł. Jednocześnie wybrano Komitet Budowy Szkoły. Przewodniczącym został Jan Dąbrowski. Znaczna część prac przygotowawczych wykonana została przez mieszkańców Sorbina, Zbrojowa i Nowek w czynie społecznym. Kierownikiem szkoły był w tym czasie (1956- 1983) Jan Pepaś, następnie jego żona Zofia Pepaś (1983- 1991). Nauczyciele miejscowej szkoły zadeklarowali na rzecz budowy 0,5 % swoich poborów zasadniczych. W maju 1957 r. wykopano doły pod fundamenty, następnie w czerwcu Stanisław Bernatek z Odrowąża wykonał mury fundamentowe. Następnie przystąpiono do prac budowlanych. Do września 1959 r. wykonano parter budynku szkolnego. Od tego czasu prace prowadził Zakład Budowlano- Remontowy z Dąbrowy. Na placu szkolnym wykonano również w tym czasie studnię. W czasie trwania prac budowlanych zmarł Przewodniczący Komitetu Budowy Szkoły Jan Dąbrowski. Nowo wybranym przewodniczącym został Bolesław Borowiec ze Zbrojowa.
Ostatecznie budynek szkolny został wykończony 30 stycznia 1962 r. i oddany do użytku w lutym tegoż roku. W następnych latach dobudowano salę gimnastyczną, kotłownię i łącznik. Wszystkie budowle powstały w dużej mierze dzięki ofiarności społeczeństwa wiosek Sorbin, Zbrojów i Nowki.
Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły było nadanie jej imienia 3 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej. Inicjatywa wyszła od rodziców, a przede wszystkim od środowiska akowskiego koła ŚZŻ AK w Bliżynie, oraz inspektoratu ŚZŻ AK w Skarżysku Kamiennej. Uroczystość nadania szkole imienia i przekazania sztandaru odbyła się 20 czerwca 1998 r. Sztandar dla szkoły ufundowała Fundacja Teresy i Zdzisława Knobell z Warszawy. Funkcję gospodarza i głównego organizatora uroczystości pełnił dyrektor szkoły Henryk Żak.
W maju 2003 r. w Szkole Podstawowej miały miejsce uroczyste obchody 40-lecia powstania szkoły połączone ze Zjazdem Absolwentów, na którym pojawili się także pracujący w przeszłości nauczyciele i pierwszy dyrektor placówki pan Jan Pepaś.


do góry